Gå til hovedindholdet
MENU
Aula_close Layer 1
logo
Mobil menu

Omsorgspolitik

Handlingsplan i forbindelse med dødsfald, ulykker og andre traumatiske hændelser i skolen.

Ulykker i skoletiden uden for skolen

Forholdsregler på ulykkesstedet:

 1. Stands ulykken.
 2. Sikring af ulykkesstedet.
 3. Hold børnene samlet.
 4. Yd førstehjælp.
 5. Ring 112.
 6. Kontakt skolen. Vær opmærksom på, om der er søskende/andre familiemedlemmer på skolen.
 7. Skolen kontakter forældrene.
 8. Skolen lader sig repræsentere på sygehuset.
 9. Ledelsen henter eller sørger for hjemtransport og hjælp til lærerne.
 10. Skolen sender to personer til ulykkesstedet. En til at tage sig af eleverne og en til at få styr på, hvad der er sket og til at melde tilbage til ledelsen på skolen.
 11. De voksne på ulykkesstedet sørger for, at børnene sendes samlet hjem på skolen, hvor de bliver.
 12. Ingen børn må sende SMS eller ringe fra ulykkesstedet.

Tilbage på skolen:

 1. Klassen holdes samlet.
 2. Lærere, der kender børnene, står klar til at hjælpe dem i klassen og snakke med dem om ulykken.
 3. Klassens forældre kontaktes af ledelsen/en lærer/en pædagog.
 4. Alle lærere/pædagoger underrettes snarest muligt (teamopgave, evt. tele-fonere).
 5. Alle børn afhentes af forældrene på skolen.
 6. Ved afhentning af børnene aftales, hvordan yderligere information sker.

En elevs dødsfald

Lige efter dødsfaldet:

 1. 2 repræsentanter (typisk klasselærer og skoleleder) fra skolen skal samme dag besøge/ kontakte hjemmet (evt. med en blomst) for at vise deltagelse og orientere om, hvad vi gør på skolen næste dag, hvor forældrene inviteres til at deltage.
 2. Klassens lærere og skoleleder/sekretær ringer rundt og orienterer alle klassens hjem og forklarer vigtigheden af, at alle elever kommer i skole næste dag, gerne sammen med en forælder.
 3. Al pædagogisk personale orienteres og indkaldes til møde næste morgen kl. 07:45 på lærerværelset til en kort orientering om, hvad der er sket frem til nu, og hvordan dagen vil forløbe.
 4. Klasselæreren er i klassen før opstarten af første lektion og orienterer om, hvad der er sket og skal ske.
 5. Alle samles i aulaen til en fælles markering og evt. fællessang (lederen), og kammerater/ personale gives mulighed for at sige noget.
 6. Flaget hejses på halv stang af den/de berørte klasser.

Markering i klassen:

 1. Der sættes lys og evt. blomster og billede på afdødes bord.
 2. Klasselæreren sørger for forplejning (sodavand, kage eller andet).
 3. Der tales, tegnes og skrives om den døde elev. Tegning og tekst kan evt. være til afdøde elevs forældre.
 4. Der skal også være mulighed for andre aktiviteter, der ikke har noget med død at gøre.
 5. Leder og klasselærer sørger for, at der er de relevante “materialer” (blomster, fotos, forplejning, lys…) til stede snarest muligt på dagen.

Inden begravelsen/bisættelsen:

 1. Hjemmet kontaktes igen, hvor der aftales, om forældrene ønsker deltagelse af klassekammerater med forældre til begravelsen. Hvis forældrene ønsker dette, får elevens klasse en kortfattet meddelelse med hjem om deltagelsen ved begravelsen.
 2. Læreren og evt. en præst taler med klassen om, hvad der sker ved en begravelse
 3. Forældrerådet inddrages med henblik på indsamling til en blomst.
 4. Klasselæreren og forældrerådet drøfter elevernes deltagelse i begravelsen. (Hvem tager sig af de elever, der ingen forældre har med?)
 5. Ledelsen sørger for en hilsen fra skolen og deltager selv i højtideligheden.

Begravelsen:

 1. Skolen flager efter reglerne
 2. På begravelsesdagen holdes eleverne/klasserne samlet.
 3. Skolen er repræsenteret ved begravelsen og sørger for bårebuket.

Tiden efter:

 1. Opfølgning i klassen gennem samtaler og evt. brug af sorgmateriale. Dette er klasselærerens ansvar.

Ved en elevs dødsfald i en ferie:

 1. Der gennemføres så meget af planen som muligt.
 2. Den, der får beskeden om dødsfaldet, har pligt til at underrette klasselærer og ledelse snarest muligt.
 3. Forældrene meddeles dødsfaldet via ForældreIntra.

En lærers dødsfald

Lige efter dødsfaldet:

 1. Ledelsen underretter personalet, som indkaldes til  møde kl. 07:45 næste morgen, hvor personalet samles på lærerværelset til en kort orientering.

 2. Ansatte, som rammes af sorgen og som ikke formår at gennemføre en sædvanlig skoledag, fritages for dette.

Klasserne:

 1. Klasselærerne går til klasserne. Det er vigtigt, at klasselærerne er i klassen, når eleverne kommer.
 2. Hvor det er klasselæreren, der er død, må klassen informeres af lederen eller en lærer, den kender. Denne bør derefter beholde klassen resten af skoledagen. Man bør endvidere sørge for, at ingen elev kommer hjem til et tomt hus (gælder i særlig grad for elever på de mindre klassetrin).
 3. Ledelsen sørger for at eleverne i den/de berørte klasser får en kortfattet skriftlig meddelelse med hjem.

Inden begravelsen:

 1. Ledelsen tager kontakt til afdødes familie for at orientere om, hvad skolen foretager sig i anledning af dødsfaldet.
 2. Samme dag sendes en buket fra skolen. 
 3. Ledelsen informerer personalet om begravelsen.
 4. Når dagen for begravelsen er fastsat, får den/de berørte klasser en kortfattet meddelelse med hjem om deltagelsen i begravelsen. Det anbefales, at det i meddelelsen nævnes, at det er vigtigt, at deltagende elever har voksne at være sammen med ved begravelsen. I særdeleshed er det vigtigt, at eleverne fra de mindre klassetrin har en voksen med sig.

Begravelsen:

 1. Klassen/klasserne holdes samlet.
 2. Børn, som har brug for og mulighed for at være sammen med deres forældre, skal have lov til det.
 3. Skolen flager efter reglerne.
 4. Skolen er repræsenteret ved begravelsen og sørger for bårebuket.

Tiden efter:

 1. Det er vigtigt med kollegial opmærksomhed, støtte og hjælp. 
 2. Vær opmærksomme på elevernes forskellige reaktioner og støt op, hvor det er nødvendigt.

Når en elev mister en af sine nærmeste

(vurderes ud fra det enkelte tilfælde og graden af nær forbundethed - nedenstående er den maksimale håndtering)

Lige efter dødsfaldet:

 1. Den person, der først får meddelelsen, sørger for at klasselæreren og ledelsen får besked snarest.
 2. Klasselæreren eller lederen kontakter hjemmet.
 3. Klasselæreren og administrationen ringer rundt og orienterer alle klassens hjem og samt forklarer vigtigheden af, at alle børn kommer i skole næste dag, gerne med en forælder (fortrinsvis de mindre klasser)
 4. Klasselæreren orienterer teamet.

Markering i klassen:

 1. Klasselæreren har den berørte klasse hele dagen. Der sættes lys og evt. blomster på elevens bord.
 2. Klasselæreren sørger for forplejning (sodavand, kage eller andet).
 3. Flaget hejses på halv stang af den/de berørte klasser (søskende).
 4. Den berørte afdeling samler de resterende klasser til fælles morgensang, hvor klasserne orienteres om dødsfaldet, og der evt. synges en sang.

Inden begravelsen:

 1. Klasselæreren besøger hjemmet medbringende en buket.

Begravelsen:

 1. Skolen flager efter reglerne.
 2. Skolen er repræsenteret ved begravelsen og sørger for bårebuket.

Tiden efter:

 1. Vær opmærksom på eleven.
 2. Klasselæreren skal huske at orientere nyansatte og tilkomne kollegaer og ved evt. overdragelse af klassen.

Livstruende sygdomme, skilsmisser o. lign.

Kontakt til hjemmet:

 1. Leder eller klasselærer henvender sig til hjemmet med forespørgsel om, hvad skolen kan gøre, evt. med et konkret forslag

Orientering af klassen:

 1. Hjemmet eller klasselæreren orienterer om situationen.
 2. Der følges løbende op med informationer og dialog om situationen.
 3. Særlig opmærksomhed tildeles den direkte involverede elev.

Generelt

Hvis man som klasse- eller faglærer vurderer, at man ikke magter en professionel håndtering af situationen, skal man sørge for at komme i dialog om dette med skolelederen, der herefter er forpligtet til at finde alternativ håndtering.

I forbindelse med håndtering af en omsorgssag kan skolens sædvanlige samarbejds-partnere i form af sundhedsplejerske, PPR-psykolog og sagsbehandler inddrages. Skolens leder er tovholder i denne proces.