Gå til hovedindholdet
MENU
Aula_close Layer 1
logo
Mobil menu

Rusmiddelpolitik

Skolebestyrelsen har i samarbejde med SSP besluttet at støtte læringsmiljøet på Løkken-Vrå Skole ved at forholde sig til, at skolen skal være rusmiddelfri! Gælder både energidrikke, alkohol, ulovlige rusmidler, opløsningsmidler og lign., som umiddelbart konfiskeres og meddeles hjemmet.

1.    Observeres der en synligt påvirket ung på skolen følges denne model:

a.    Den unge/barnet fjernes fra undervisningen.
b.    Øjeblikkelig kontakt med nærmeste leder.
c.    Forældre kontaktes.
d.   SSP kontaktes.
e.   Hjemsendelse til forældre.
f.    Kommunen underrettes ALTID, forældrene informeres om underretning.

2.    Ved mistanke om en påvirket ung på skolen følges denne model: 

a.    SSP-kontaktlærer og klasse-/primærlærer har en samtale med den unge. 
b.    Hvis den unge vurderes påvirket, går model 1 i gang.

Ved tvivl:
c.    Forældre kontaktes.
d.    SSP-konsulent kontaktes for videre vurdering.
e.    Orientering til nærmeste leder.

3.    Observeres der rygning/dampning og brug af snus og andre nikotinprodukter blandt elever på skolens område:

a.    Forældre kontaktes altid af klasse-/primærlærer
b.    Nærmeste leder informeres og vurderer, hvilken konsekvens forseelsen skal have.
c.    Ved gentagne forseelser (3 gange): Ledelsen kontakter forældrene til barnet/den unge, og sammen vurderes det, om der skal tilbydes rygestopkursus.
d.    Der kan laves en aftale mellem skole og forældre om brug af nikotinprodukter med henblik på rygestop.
e.    Ved mangel på samarbejde med den unge må ledelsen vurdere, om der skal være yderligere sanktioner. Underretning til børne-/familieafdelingen. Forældre informeres om underretning. 

4.    Ved mistanke om handel af ulovlige varer (tobak, snus, nikotin eller lign.) eller uhensigtsmæssig handel af andre varer, skal der gøres følgende:

a.    Klasselærer/primærlærer kontakter forældre.
b.    SSP-kontaktlærer og SSP-konsulent kontaktes med henblik på vurdering af sagens karakter. 
c.    Orientering til nærmeste leder, der sammen med SSP vurderer det videre forløb.

5.    Ved handel af euforiserende stoffer bruges følgende handleplan:

https://ssp.hjoerring.dk/media/26799/handleplaner2107-2015.pdf