Gå til hovedindholdet
MENU
Aula_close Layer 1
logo
Mobil menu

Retningslinjer for elevrådet

 • Formanden vælges for en toårig periode. Næsteformanden bliver automatisk formand, da vi i elevrådet gør brug af en tutorordning.
 • Formanden og næstformanden har ret til at deltage ved alle bestyrelsesmøder.
 • Formanden og næstformanden deltager i temaaftenerne ved bestyrelsesmøderne.
 • Elevrådet mødes seks til otte gange om året.
 • Elevrådet dannes fra 2. til 9. klasse. Klasserne vælger en repræsentant og en suppleant.
 • Fra 2. til 6. klasse deltager både repræsentanten og suppleanten i elevrådsmøderne.
 • Elevrådet skal en gang om året have besøg af DanskeSkoleelever
 • Elevrådet skal samarbejde med Hjørring Kommunes fælles elevråd.
 • Elevrådsformanden kan holde tale ved festlige lejligheder.
 • Elevrådsformanden og næstformanden deltager ved informationsmødet vedr. kommende 7. årgang. Deres opgave er, at de skal fortælle om elevernes glæde, skolerejser, det sociale liv og faglige oplevelser på Vrå Skole.
 • Elevrådsformanden kan holde tale ved dimissionsfesten.

Retningslinjer for kontaktlæren

 • Elevrådsformanden skal være valgt inden d. 15. september. (Skolebestyrelsens forretningsorden)
 • Elevrådsformandens navn og e-mailadresse sendes til distriktslederen. (Skolebestyrelsens forretningsorden)
 • Formændene for elevrådene vil inden skolebestyrelsesmøderne blive orienteret om mødes indhold af kontaktlæreren. (Skolebestyrelsens forretningsorden)
 • Vejleder og støtter eleverne i deres deltagelse i elevrådsarbejdet. (Fra Akkordaftale)
 • Igangsætter og fremmer elevrådet. (Fra Akkordaftale)
 • Skal være elevrådets ”voksenkontakt” til skoleledelsen og skolens medarbejdere (Fra Akkordaftale)
 • Skal være behjælpelig med at kopiere og distribuere materialer for og til elevrådet. (Fra Akkordaftale)
 • Skal yde elevrådet hjælp med udfærdigelsen af forslag, udtalelser, dagsordener, referater, m.m. (Fra Akkordaftale)
 • Dagsordener skal lægges på SkoleKom en uge før elevrådsmøderne.