Gå til hovedindholdet
MENU
Aula_close Layer 1
logo
Mobil menu

Værdigrundlag

Vores skole er rammen om mange menneskers dagligdag. Det handler ikke om en dag eller to engang imellem. Det handler om rigtig mange år for både forældre, lærere og elever. Vi har en målsætning om, at det skal være nogle gode og udbytterige år for alle parter.

Skolens værdigrundlag fungerer som pædagogisk fundament for skolen.

Værdigrundlaget er udarbejdet på Vrå Skole i foråret 2013.

Værdigrundlagets fem ligeværdige, overordnede værdier er:

 • Tryghed

 • Ansvarlighed

 • Respekt

 • Fællesskab

 • Livsglæde

Værdierne anser vi som væsentlige for børnene i deres hverdag på Vrå skole.

Værdigrundlaget fungerer som støtte for medarbejderne i deres daglige arbejde og afspejles i skolens hverdag.

Værdigrundlaget er fundamentet i samarbejdet mellem undervisningsstedet og hjemmene.

Det er Skolens håb, at alle parter vil arbejde aktivt for, at værdierne bliver gjort levende i vores fælles indsats for at skabe den bedst mulige skole.

Tryghed

Ved tryghed forstår vi:

 • at vi har omsorg for hinanden

 • at alle trives

 • at vi har åbne og tillidsfulde relationer

 • forudsætningen for trivsel, læring og udvikling

I praksis betyder det at:

 • vi er opmærksomme på hinanden

 • vi lytter til hinanden

 • vi giver plads til og accepterer hinandens forskelligheder

 • vi arbejder med de sociale kompetencer

 • vi arbejder bevidst og målrettet med trivsel

 • vi arbejder med sociale spilleregler

 • vi arbejder på at skabe trygge overgange og skift i skolen

 • vi har et højt informationsniveau

 • alle voksne fungerer som tydelige rollemodeller

 • vi arbejder med tydelige rammer og forudsigelighed i dagligdagen

 • vi sætter den nære kontakt højt

Ansvarlighed

Ved ansvarlighed forstår vi:

 • Ansvarlighed i forhold til egen og andres faglighed og læring

 • Social ansvarlighed

 • Åbenhed og ærlighed overfor hinanden

I praksis betyder det at:

 • vi møder velforberedte og veloplagte

 • vi bestræber os på at levere en tidssvarende og veltilrettelagt undervisning

 • vi tager medansvar for egen læring

 • vi differentierer i undervisningen

 • vi hjælper hinanden

 • vi møder hinanden uden fordomme og accepterer forskelligheder

 • vi vil være et mobbefrit skolecenter

 • personalet og forældre har et positivt og tæt samarbejde

 • at forældrene viser interesse for barnets hverdag

 • vi har åbenhed på alle niveauer

 • vi behandler inventar og bygninger ordentligt

 • vi evaluerer

Respekt

Ved respekt forstår vi:

 • at vi respekterer hinandens synspunkter og måde at være på

 • at vi lægger vægt på dialog

 • at vi respekterer forskellighed

 • at vi lægger vægt på tolerance

 • at vi lægger vægt på anerkendelse

 • at vi passer på hinanden og på vores skole/institution

I praksis betyder det:

 • vi behandler andre, som vi gerne selv vil behandles

 • vi giver plads ved at acceptere hinandens forskelligheder

 • vi anerkender og værdsætter hinandens forskellige styrker

 • vi lytter til og er nysgerrige omkring hinandens synspunkter

 • vi arbejder med trivsel og accepterer ikke mobning

 • vi løser konflikter med argumenter og åbenhed

 • vi taler pænt til hinanden

 • vi overholder aftaler

 • vi behandler de fysiske rammer ordentligt

Fællesskab

Ved fællesskab forstår vi:

 • at alle trives og føler sig som en del af de sociale sammenhænge i skolen

 • at fællesskabet er med til at udvikle den enkeltes faglige og sociale kompetencer

 • fælles oplevelser og arrangementer

 • at alle tager ansvar for fællesskabet

 • at der gives plads til forskelligheder

 • at vi sammen kan mere end vi kan alene

I praksis betyder det at:

 • vi giver plads til alle og hjælper hinanden med at blive en del af fællesskabet

 • der skabes fælles oplevelser og traditioner på tværs af alder, bygrænser og institutioner

 • vi arbejder med venskaber på tværs af alder, køn og kultur

 • vi arbejder i et forpligtende samarbejde vi har fokus på fællesskabet i forældregruppen

Livsglæde

Ved livsglæde forstår vi:

 • at deltage aktivt i skabelsen af livsglæde

 • at møde hinanden med anerkendelse og giver plads til forskellighed

 • at vi lægger vægt på at styrke hinandens selvværd

 • at vi lægger vægt på udfoldelse og kreativitet

 • at vi lægger mærke til hinanden

I praksis betyder det at:

 • vi smiler, hilser og udtrykker positivitet

 • vi giver plads til humor og overskud

 • vi vil tage afsæt i succes

 • vi lytter aktivt

 • vi vil møde hinanden med åbent sind

 • vi nedbryder vores fordomme

 • vi skaber rammer for individuel udfoldelse

 • vi møder andre med anerkendelse

 • vi skaber plads til at have det sjovt

 • vi accepterer hinandens forskelligheder

 • vi giver hinanden medbestemmelse

 • vi arbejder struktureret med trivsel

 • vi fokuserer på det positive

 • vi fortæller den gode historie

 • vi roser hinanden

Vrå Skoles værdigrundlag kan opfattes som grundlaget for den langsigtede strategi omkring livet i skolen. Værdigrundlaget har derfor været igennem en lang proces som forhåbentlig har givet den en vis levetid

Skolen håber med dette, at have sat fokus på hvilke værdier, der betyder noget for os i dagligdagen.

Vi vil gerne praktisere en anerkendende tilgang i kommunikationen mellem skole/institution og hjem, imellem voksen og barn og indbyrdes imellem de voksne og imellem børnene.

Vi opfordrer derfor til åbenhed og til en aktiv deltagelse i skole-/institutionslivet på alle niveauer.

Brug derfor muligheden for at gå i dialog med de valgte bestyrelsesmedlemmer eller kontakt din skole/institution, hvis der er noget i vores værdigrundlag, du gerne vil diskutere.