Gå til hovedindholdet
MENU
Aula_close Layer 1
logo
Mobil menu

Lejrskole

Baggrund

Løkken-Vrå Skole har ét skoledistrikt og én ledelse, men to undervisningssteder. Med dette princip er det hensigten, at der bliver samme niveau for deltagelse i ekskursioner/lejrture på de to undervisningssteder.

På Løkken-Vrå Skole tilbydes eleverne lejrskole/ekskursioner efter nedenstående principper.

Ekskursioner/lejrture

Udgiften dækkes af skolen og udgifter til ekskursioner/lejrture indarbejdes i skolens budget. Lejrskoler er en del af den obligatoriske del af undervisningen.

Skolen kan som udgangspunkt godkende ekskursioner med varighed af maksimalt én overnatning, herunder at forældre kan overtage klassen efter skoletid. Derfor bør ture finde sted indenfor relativ kort afstand af skolen, så skolens personale kan deltage i dagtimerne og uden nævneværdige rejseomkostninger mm.

Skolen anbefaler ikke udvidede modeller for ture, hvor børn tages ud af den ellers planlagte undervisning. Disse kan som udgangspunkt ikke godkendes.

Skolepatrulje

Skolepatruljerne tilbydes en tur i samarbejde med Ungdomsskolen. Turen arrangeres og betales således af Ungdomsskolen, men den lokale skole stiller med en voksen pr. klasse. Der kan opkræveres forældrebetaling til dækning af forplejning.

Forplejning

Til ekskursioner/lejrture kan der opkræves forældrebetaling til forplejning efter statens satser, som er 75 kr. pr. døgn.

 

Revideret og vedtaget september, 2023.