Gå til hovedindholdet
MENU
Aula_close Layer 1
logo
Mobil menu

Principper for skole-hjem-samarbejdet

På Løkken-Vrå Skole forventer vi et konstruktivt skole-hjem-samarbejde, der bygger på 3 grundværdier: Tillid, tryghed og dialog. Desuden henvises til skolens værdigrundlag.

Skole-hjem-samarbejdet skal bygge på et ligeværdigt og anerkendende samarbejde mellem skole og hjem. Det sker gennem dialog, som skal sikre, at forældre og medarbejdere opnår fælles forståelse og respekt for hinandens roller og indgår i et konstruktivt samarbejde om barnet.

Skolens medarbejdere har den professionelle tilgang til barnet og ansvaret for fagligheden, læringen og trivslen i skolen.

Skolen tager ansvar for, at der…

•    opstilles passende udfordringer for alle elever

•    opbygges en hverdag karakteriseret ved forudsigelighed, struktur og høje forventninger

•    kommunikeres ud fra en anerkendende tilgang

•    arbejdes med en forståelse, der både bygger på et individuelt perspektiv (den enkelte elevs forudsætninger), og et kontekst-perspektiv (barnets relationelle omgivelser)

•    så vidt muligt arbejdes ud fra et inkluderende perspektiv ved, at der skabes muligheder for alle uanset forudsætninger for at være aktivt og ligeværdigt deltagende i dagligdagens aktiviteter

•    kontinuerligt arbejdes med klassens trivsel

•    meddeles forældrene om vigtige tildragelser i løbet af dagen

Aktiv involvering fra hjemmets side er helt afgørende i ethvert barns skolegang. På den måde viser du som forælder interesse for og støtte til dit barns skolegang samt styrker muligheden for læring.

Forældrene kender barnet i den hjemlige sammenhæng og tager ansvar for, at det er parat til at komme i skole hver dag ved at…

•    have forståelse for, at faglige og sociale kompetencer udvikles optimalt i et fællesskab, og at vi sammen har et fælles ansvar for det samlede fællesskab

•    kommunikere over for barnet, at skolen er interessant og betydningsfuld

•    læse eventuelle lektier med barnet

•    barnet møder veludhvilet i skole til tiden

•    barnet har fået morgenmad og har en sund madpakke med eller penge til at handle i boden

•    tale med barnet om skoledagens forløb både fagligt og socialt på en måde, hvor skolegangen og kammeraterne værdsættes

•    læse Aula dagligt

•    informere læreren/pædagogen om barnets fravær via Aula

•    informere læreren/pædagogen om særlige forhold i barnets liv, såfremt det vurderes at have indflydelse på barnets trivsel

Forældre inddrages i børnenes læring og trivsel gennem aktiviteter på skolen og i fritiden, fx via skole-hjem-samtaler, forældremøder, klasserådsmøder og ikke mindst sociale aktiviteter for klassen.

Forældrene informeres om arbejdet i klassen, f.eks. i form af nyhedsbreve og informationer på Aula, og der kan kommunikeres billeder via Facebook.

Vedtaget af Skolebestyrelsen december 2022.